logo crisscross bianco

Programa europeu per combatre la violència masclista als espais d’oci nocturn i socialització

EL PROJECTE

CRISSCROSS és un projecte europeu que pretén lluitar contra la violència masclista, en particular a llocs d’oci i socialització freqüentats per adolescents i joves adults, mitjançant la implementació d’iniciatives de sensibilització, canvi d’actituds i prevenció de la violència masclista i dels comportaments violents contra la població LGBTI+ relacionats amb la violència sexual i el consum de substàncies.

A més, pretén augmentar les competències dels professionals que treballen amb adolescents i joves en la prevenció de la violència.

EL MANIFEST CRISCROSS – Quina és la nostra posició?

CRISSCROSS significa…

⁕ Abordar la violència envers les dones joves i les persones LGBTI+ des d´un enfocament de relacions de poder estructurals i de gènere.

Una perspectiva d’inclusió LGBTI+, especialment centrada en la inclusió, el reconeixement i la visibilitat lesbianes, dones bisexuals, trans* i no binàries.

⁕ Promoure la seguretat dels joves LGBTI+ i de les dones mitjançant la participació comunitària i el qüestionament de les creences i les expectatives socials al voltant de la masculinitat hegemònica.

⁕ Abordar sexualitats centrades en el plaer, la salut i la intimitat escollida activament.

Una perspectiva feminista i de reducció de danys que abordi el consum de substàncies, reconeixent l’autonomia individual per prendre les pròpies decisions sobre si consumir una droga o no, i comprenent que el consum de substàncies pot servir com a estratègia d’afrontament en situacions de violència o com a forma dalliberament sexual.

CRISSCROSS s’oposa a…

⁕ Considerar el consum de substàncies com una explicació, motiu o justificació de la perpetració de violència.

⁕ El racisme i el neocolonialisme, així com el binarisme i la transfòbia.

 

ACTIVITATS

asterisk white

Recerca

Investigació participativa basada en les millors pràctiques europees i en l’anàlisi de les necessitats, incloentles activitats següents:

  • Investigació qualitativa (Anàlisi de Necessitats) per identificar les normes i creences socials específiques sobre violències masclistes entre la joventut.
  • Recull de Bones pràctiques a Europa que implementen intervencions de prevenció de violència masclista i LGBTI+ en llocs d’oci i socialització.
  • Desenvolupament d’un Programa Formatiu d’Intervenció i un Toolkit per augmentar la capacitat dels i les professionals que treballen amb adolescents i joves en la prevenció de violències masclistes.

eye icon

Iniciatives pilot

Disseny, testeig, implementació i avaluació de pilots locals a Barcelona, Dublín, Milà, Lisboa i Luxemburg, centrats en l’educació sexuali la reducció de danys i riscos enel consum de substàncies intervenint als espais de lleure. Es basaran en la metodologia del canvi de comportament.

Creació d’una comunitat de professionals a l’àmbit de l’educació no formal, que participaran al Programa de Formació CRISSCROSS i en intercanvis i visites de camp als altres territoris.

icon regenerate

Comunicació i promoció

Campanya de comunicació a escala local i europea per donar a conèixer les temàtiques del projecte, els pilots i els principals resultats.

Campanya de promoció per implicar institucions, autoritats públiques i parts interessades i garantir la sostenibilitat i la replicabilitat dels pilots.

RECURSOS per a combatre les violències masclistes

INFORME D’INVESTIGACIÓ CRISSCROSS

QUI SOM

Les entitats sòcies del CRISSCROSS

 

ABD logo

L’Associació Benestar i Desenvolupament ABD (Espanya) és l’entitat coordinadora del projecte CRISSCROSS. ABD és una ONG, declarada servei públic pel govern, destinada a protegir els drets de les persones, així com donar resposta als processos que generen situacions d’exclusió social.

ABD va néixer als anys 80, quan un grup de persones professionals i voluntàries es van unir per fer front a l’augment del consum de drogues i de la pandèmia del sida.

Actualment, l’acció social d’ABD és transversal i aborda situacions com la dependència física i cognitiva, la manca de recursos bàsics, la violència de gènere, el maltractament infantil, la cura de persones grans, els problemes migratoris, la discriminació per motius de gènere, ètnia i origen, entre d’altres.

ABD contribuirà amb la seva experiència en la gestió, l’execució i l’avaluació d’intervencions de reducció de danys en projectes de prevenció del consum de drogues en entorns d’oci nocturn i en la identificació i la prevenció de violències masclistes.

ABD desenvolupa més de 183 programes nacionals i internacionals, acompanyant anualment més de 171.822 persones.

logo acra

ACRA (Itàlia) és una ONG compromesa des de fa més de 50 anys amb la cooperació internacional, la protecció dels drets humans i la lluita contra la pobresa i la desigualtat.

ACRA treballa amb comunitats locals a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina i, a Itàlia i Europa, promou projectes contra la violència masclista i la lluita contra el canvi climàtic a través de l’educació per a la ciutadania global, la cultura del diàleg i la integració, l’intercanvi intercultural i la solidaritat.
Des de fa més de 30 anys, ACRA organitza activitats d’educació per a la ciutadania global adreçades a escoles i joves.

ACRA és responsable de les activitats de comunicació i promoció i, gràcies a la seva experiència, contribuirà a l’execució de la investigació transnacional del projecte CRISSCROSS.

CoopLotta logo

CoopLotta | Cooperativa Lotta contro l’emarginazione (Itàlia) des del 1980 dissenya i gestiona intervencions socials innovadores i serveis d’acollida i atenció adreçats a persones amb risc d’exclusió social, especialment centrats en adolescents i joves, i dones víctimes de violència masclista.

CoopLotta desenvolupa projectes comunitaris, intervencions a escoles, col·labora amb professionals de treball social que realitzen intervencions al terreny amb l’objectiu de prevenir el malestar dels joves i reduir els riscos durant els esdeveniments de vida nocturna.

Serà responsable del disseny i implementació de pilots locals a la ciutat de Milà i contribuirà a tot el desenvolupament del projecte gràcies a la seva experiència en el disseny, implementació i avaluació de projectes socials.

logo università Sevilla
IASED LAB

Universitat de Sevilla, IASED LAB (Interpersonal Aggression and Socio-Emotional Development), és el grup de recerca del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Sevilla (Espanya).

IASED LAB té una llarga experiència de recerca sobre convivència i violència entre els adolescents.

Considerat un dels grups de recerca sobre aquests temes més reconeguts a Espanya, aportarà la seva experiència en el disseny, desenvolupament i avaluació de programes globals de prevenció per reduir la violència en la parella, l’assetjament sexual, el bullying i el ciberbullying.

S’encarregaran de l’avaluació d’impacte i contribuiran també a la investigació participativa gràcies a la seva experiència en el desenvolupament de models d’intervenció psico-educatius, amb l’objectiu d’aplicar la ciència del comportament a la reducció de les conductes de violència masclista.

HSE Ireland logo

HSE Health Service Executive (Irlanda), és un organisme governamental amb forts vincles a tots els sectors estatutaris i comunitaris que brinda serveis d’atenció social i de salut pública a totes les persones que viuen a Irlanda.

A través del grup Nightlife Task Force, implementaran el pilot CRISSCROSS a Dublín i contribuiran a tot el projecte amb la seva experiència i coneixements en el disseny, la implementació i l’avaluació de projectes d’intervenció social i polítiques públiques a nivell nacional.

 

4 motion logo

4Motion | Education for Social Change, (Luxemburg) és una associació sense ànim lucratiu especialitzada en el camp de l’educació no formal utilitzant l’enfocament de l’educació entre iguals. El seu objectiu és estimular el canvi social promovent una convivència basada en un enfocament integrador i amable. Contribuiran amb la seva experiència en l’execució del projecte PIPAPO a Luxemburg. A través de la promoció d’una cultura festiva, 4motion fomenta la participació, compartir i intercanvi, situant el benestar al centre del seu enfocament per crear un entorn propici a la realització personal i social. Implementaran el pilot CRISSCROSS a Luxemburg i contribuiran durant tot el projecte amb la seva experiència en el disseny, l’execució i l’avaluació de projectes d’intervenció social a nivell nacional.

kosmikare

Kosmicare (Portugal) és una ONG que neix del desig d’inspirar canvis en les polítiques sobre consum de drogues i promoure l’apoderament de les persones que les consumeixen, així com de les famílies i les comunitats. Kosmicare, gràcies a la seva experiència i coneixements, és responsable de la investigació participativa basada en les millors pràctiques europees i l’anàlisi de necessitats. Implementarà el projecte pilot CRISSCROSS a Lisboa i contribuirà a tot el projecte amb la seva experiència en el disseny, execució i avaluació de projectes socials.

Consell Assessor de Projecte

Ana Burgos García

Ana Burgos García

Fundació Salut i Comunitat | Observatori Noctàmbul@s & Malva (ESPANYA)

Elisa Virgili

Elisa Virgili

Università degli Studi di Bergamo (ITÀLIA)

Áine Travers

Áine Travers

University College Dublin (IRLANDA)

Viviane Lima

Viviane Lima

CESAS - Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (LUXEMBURG)

Miguel Martinho

Miguel Martinho

Ravers Care Corner | Kosmicare (PORTUGAL)

UE logo bordo

“CRISSCROSS – Programa d’intervenció en espais d’oci nocturn, oci i socialització per conscienciar i prevenir les conductes de violència masclista, inclosa la LGBTIfòbia, vinculades a la violència sexual i el consum de substàncies” està finançat per la Unió Europea, Programa: Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) – Daphne. Call: 2022

Aquest lloc web està cofinançat per la Unió Europea. El contingut és responsabilitat exclusiva dels socis de CRISSCROSS i no reflecteix necessàriament els punts de vista de la Unió Europea.

Copyright © 2023 Crisscross project

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.